Home 9 Thema’s

Vertrouwenspersoon

Thema’s

OnzeVertrouwenspersoon biedt gespecialiseerde hulp op een breed scala aan thema’s. Ze bieden een veilige haven voor het bespreken van ongewenst gedrag en/of grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwelijkheid, empathie en professionele begeleiding staan centraal.

Vertrouwenspersoon Thema's

Vrouw met hoofdpijn op kantoor
Pesten
Vrouw met hoofdpijn op kantoor
(Seksuele) Intimidatie
Vrouw met hoofdpijn op kantoor
Discriminatie & Ongelijke behandeling
Vrouw met hoofdpijn op kantoor
Agressie & Geweld
Vrouw met hoofdpijn op kantoor
Ethiek & Integriteit*

Ondersteuning bij diverse thema’s

Ontdek de kracht van vertrouwen. Onze vertrouwenspersonen bieden een veilige haven voor het bespreken van diverse situaties, van pesten tot discriminatie. Vertrouwelijkheid, empathie en professionele begeleiding staan centraal.

Seksuele Intimidatie

Seksuele Intimidatie

Seksuele Intimidatie is een ernstige aangelegenheid die verschillende vormen kan aannemen, zoals fysiek contact, verbale en non-verbale bedreigingen, en seksistische opmerkingen. In dergelijke situaties is het van groot belang om te ...
Pesten

Pesten

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem dat vele vormen kan aannemen. Het kan variëren van structureel buitensluiten, negeren, kwaadsprekerij tot beledigende opmerkingen, bijnamen geven, vloeken en schelden. Als je ...
Discriminatie en Ongelijke behandeling

Discriminatie en Ongelijke behandeling

In een inclusieve en respectvolle werkomgeving mogen discriminatie en ongelijke behandeling geen plaats hebben. Helaas kunnen deze problemen zich voordoen op basis van factoren zoals huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, ...
Agressie en Geweld

Agressie en Geweld

In een ideale werkomgeving zou agressie en geweld geen rol mogen spelen. Helaas worden organisaties soms geconfronteerd met situaties waarin medewerkers te maken krijgen met bedreigend gedrag, fysiek geweld of andere vormen van ...
Ethiek en Integriteit*

Ethiek en Integriteit*

In sommige gevallen kunnen organisaties geconfronteerd worden met ethische dilemma's en integriteitskwesties. Het is belangrijk te erkennen dat integriteitsschendingen, zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie of misbruik van ...
Intimidatie

Intimidatie

Intimidatie op de werkvloer kan verschillende vormen aannemen, zoals verbale agressie, pesten of bedreigingen, en heeft een ernstige impact op de werkomgeving. Het is essentieel om te weten dat er ondersteuning beschikbaar is voor ...
Thema’s vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersonen bieden gespecialiseerde hulp bij diverse vormen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, waaronder pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Bij OnzeCoach Vertrouwenspersoon ondersteunen we een breed scala aan thema’s, variërend van pesten tot discriminatie.

Ontdek de kracht van vertrouwen bij onze vertrouwenspersonen. We bieden een veilige ruimte om situaties vertrouwelijk te bespreken. Onze focus ligt op empathie, professionaliteit en het bieden van begeleiding bij thema’s zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld, ethiek en integriteit. Voor meer informatie over specifieke thema’s, bezoek onze specifieke pagina’s gewijd aan elk onderwerp.