Home 9 Thema 9 Discriminatie en Ongelijke behandeling

Discriminatie en Ongelijke behandeling

In een inclusieve en respectvolle werkomgeving mogen discriminatie en ongelijke behandeling geen plaats hebben. Helaas kunnen deze problemen zich voordoen op basis van factoren zoals huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, man-vrouw, geaardheid, en leeftijd. Onze vertrouwenspersonen begrijpen de complexiteit van deze kwesties en bieden een veilige haven waar medewerkers vrijelijk kunnen spreken over hun ervaringen.

Discriminatie kan vele vormen aannemen, van subtiele vooroordelen tot openlijke ongelijke behandeling. Onze toegewijde vertrouwenspersonen zijn er niet alleen om te luisteren naar je verhaal, maar ook om ondersteuning te bieden en strategieën aan te reiken om met deze uitdagingen om te gaan. “Wanneer je geconfronteerd wordt met discriminerende opmerkingen, ongelijke kansen of andere vormen van onrechtvaardigheid, staan zij klaar om je te begeleiden naar een werkomgeving waar gelijkheid, respect en diversiteit hoog in het vaandel staan.

Het melden van discriminatie kan moeilijk zijn, maar onze vertrouwenspersonen zullen je begeleiden door het proces, waarbij ze streven naar een rechtvaardige oplossing. Het doel is om samen een omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en vrij is van discriminatie en ongelijke behandeling.”

Volg ons en blijf op de hoogte


Meer weten?

Ontdek hoe onze vertrouwenspersonen jouw organisatie kunnen ondersteunen bij ongewenst gedrag

Een externe vertrouwenspersoon voor een veilige werkomgeving

Ontdek de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem contact op met Marjolijn van ’t Oost voor meer informatie.

Andere thema’s

Ethiek en Integriteit*

Ethiek en Integriteit*

In sommige gevallen kunnen organisaties geconfronteerd worden met ethische dilemma's en integriteitskwesties. Het is belangrijk te erkennen dat integriteitsschendingen, zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie of misbruik van ...
Agressie en Geweld

Agressie en Geweld

In een ideale werkomgeving zou agressie en geweld geen rol mogen spelen. Helaas worden organisaties soms geconfronteerd met situaties waarin medewerkers te maken krijgen met bedreigend gedrag, fysiek geweld of andere vormen van ...
Pesten

Pesten

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem dat vele vormen kan aannemen. Het kan variëren van structureel buitensluiten, negeren, kwaadsprekerij tot beledigende opmerkingen, bijnamen geven, vloeken en schelden. Als je ...