Home 9 Thema 9 Agressie en Geweld

Agressie en Geweld

In een ideale werkomgeving zou agressie en geweld geen rol mogen spelen. Helaas worden organisaties soms geconfronteerd met situaties waarin medewerkers te maken krijgen met bedreigend gedrag, fysiek geweld of andere vormen van agressie. Onze vertrouwenspersonen begrijpen de impact die dergelijke ervaringen kunnen hebben en bieden een veilige ruimte om hierover te praten.

Agressie op de werkvloer kan variëren van verbale conflicten tot fysiek geweld. Onze vertrouwenspersonen zijn er om medewerkers te ondersteunen die te maken hebben gehad met agressie of geweld, ongeacht de vorm. Ze bieden niet alleen een luisterend oor, maar ook praktisch advies en begeleiding om met deze uitdagingen om te gaan.

Mocht je geconfronteerd worden met agressie of geweld, dan is het belangrijk om te weten dat je niet alleen staat. Onze vertrouwenspersonen zullen je helpen de situatie te begrijpen, gepaste stappen te ondernemen en te werken aan het herstellen van een veilige werkomgeving.

Volg ons en blijf op de hoogte


Meer weten?

Ontdek hoe onze vertrouwenspersonen jouw organisatie kunnen ondersteunen bij ongewenst gedrag

Een externe vertrouwenspersoon voor een veilige werkomgeving

Ontdek de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem contact op met Marjolijn van ’t Oost voor meer informatie.

Andere thema’s

Discriminatie en Ongelijke behandeling

Discriminatie en Ongelijke behandeling

In een inclusieve en respectvolle werkomgeving mogen discriminatie en ongelijke behandeling geen plaats hebben. Helaas kunnen deze problemen zich voordoen op basis van factoren zoals huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, ...
Pesten

Pesten

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem dat vele vormen kan aannemen. Het kan variëren van structureel buitensluiten, negeren, kwaadsprekerij tot beledigende opmerkingen, bijnamen geven, vloeken en schelden. Als je ...
Ethiek en Integriteit*

Ethiek en Integriteit*

In sommige gevallen kunnen organisaties geconfronteerd worden met ethische dilemma's en integriteitskwesties. Het is belangrijk te erkennen dat integriteitsschendingen, zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie of misbruik van ...