Home 9 Our complaints process

Our complaints process

OnzeCoach streeft ernaar om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Indien onze dienstverlening niet naar wens verloopt, dan horen wij dit graag. Een klacht kan betrekking hebben op onze dienstverlening, maar ook op bijv. onze werkwijze. Samen met u zoeken wij naar een oplossing.

Werkwijze
Maak uw klacht kenbaar via één van de onderstaande kanalen. Binnen 3 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De verantwoordelijke persoon (doorgaans een MT-lid) zal binnen 7 werkdagen contact met u opnemen om de klacht telefonisch te bespreken of u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Na afloop ontvangt u te allen tijde een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. Onzecoach streeft er naar uw klacht binnen 30 werkdagen af te handelen.

Klacht indienen
Wanneer u een klacht heeft kunt u dat op verschillende manieren kenbaar maken:

  1. Door uw klacht te mailen naar klachten@onzecoach.nl. De kwaliteitsmanager zal de klacht vervolgens oppakken;
  2. Door te bellen met ons algemene nummer: 085-3030231. De front office zal de klacht telefonisch met u doornemen en dit intern doorsturen naar aan de kwaliteitsmanager.
  3. Door schriftelijk uw klacht te adresseren aan OnzeCoach, Storkstraat 28, 3833 LB Leusden. T.a.v. de Kwaliteitsmanager.

Klachten over persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door OnzeCoach. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat OnzeCoach niet zorgvuldig omgaat met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan uw klacht naar klachten@onzecoach.nl.

Bij een klacht met betrekking tot persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

  • Klachten m.b.t. persoonsgegevens worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand afgehandeld;
  • OnzeCoach is bij een (privacygerelateerde) klacht verplicht om de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om advies te vragen;
  • Indien de klacht niet naar tevredenheid van Betrokkene kan worden opgelost door OnzeCoach, dan kan Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar verzoek bij de rechter af te dwingen.

U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deel deze pagina