Home 9 Voor medewerkers

Vertrouwenspersoon

Melden & Ondersteuning

Ben je geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk? Het is belangrijk om erover te praten. Een vertrouwenspersoon is er om ondersteuning en vertrouwelijkheid te bieden bij bij ongewenst gedrag en/of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De vertrouwenspersoon luistert en begeleidt bij meldingen zodat het stopt.

Proces van Melden bij een Vertrouwenspersoon

Melding

Vertrouwelijk

Ondersteuning

Oplossing

Wat is ongewenst gedrag?

Wat wordt beschouwd als ongewenst gedrag op de werkvloer?

Ongewenst gedrag omvat verschillende vormen van gedrag dat niet acceptabel is binnen een professionele omgeving. Het kan gaan om intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en andere grensoverschrijdende handelingen.

Wil je meer weten over deze verschillende thema’s en hoe ze van invloed kunnen zijn op de werkomgeving? Klik dan op onderstaande knop voor meer informatie over elk onderwerp.

"Samen bouwen we aan een veilige werkomgeving. Blijf er niet mee zitten, jouw melding maakt het verschil"

 Hoe melden en contact opnemen?
Vertrouwelijk en Bereikbaar

Neem bij een melding over ongewenst gedrag en/of grensoverschrijdend gedrag direct contact op met de externe vertrouwenspersoon om jouw melding vertrouwelijk te bespreken.

De contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn beschikbaar via interne communicatiekanalen zoals het intranet, mededelingenbord of personeelshandboek.

Samen met de externe vertrouwenspersoon wordt naar een oplossing gezocht om dit te stoppen

Overige diensten OnzeCoach

Bij OnzeCoach streven we niet alleen naar een veilig werkklimaat, maar ook naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een uitdagende arbeidsmarkt. Als vertrouwenspersoonklant bieden wij exclusieve toegang tot ons coaching portaal en andere waardevolle diensten. Ontdek de voordelen en neem contact met ons op voor meer informatie.