Home 9 Blog 9 Een veilige werkomgeving is belangrijk. Hoe creëer je die?

Een veilige werkomgeving is belangrijk. Hoe creëer je die?

Hoe creëer ik een veilige werkomgeving, is vandaag de dag een belangrijk onderwerp voor werkgevers. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat veiligheid op de werkvloer een belangrijke basis is voor werknemers om goed te kunnen presteren. Hoe kan een vertrouwenspersoon hierin helpen?

Ongewenst gedrag op de werkvloer komt vaker voor dan veel mensen denken. Daarbij kent dit gedrag verschillende vormen. Denk aan pesten, seksuele intimidatie of discriminatie. In het ergste geval gaat het zelfs om fysiek geweld. Slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer zullen dit niet altijd direct bij hun leidinggevende melden. Vaak is op voorhand niet te overzien wat de gevolgen zijn van een dergelijke melding. De angst dat de situatie verergert maakt, geheel ten onrechte, dat slachtoffers van ongewenst gedrag dit in eerste instantie proberen te negeren. Door voor een externe vertrouwenspersoon binnen de organisatie te kiezen, maak je de stap om melding te maken van ongewenst gedrag kleiner als werkgever. Een slachtoffer kan anoniem zijn of haar verhaal doen, zonder direct een leidinggevende binnen de organisatie aan te moeten spreken. OnzeCoach vertrouwenspersonen helpt je een geschikte vertrouwenspersoon aan jouw organisatie te koppelen.

Hulp van een vertrouwenspersoon binnen de organisatie

Een vertrouwenspersoon vormt in de basis een luisterend oor voor medewerkers, die getroffen worden door ongewenst gedrag op de werkvloer. Doel is hierbij niet om een melding direct door te zetten naar een leidinggevende om maatregelen te treffen. Vaak wordt eerst gekeken of een oplossing in een informele setting mogelijk is. Blijkt dit niet haalbaar? In dat geval wordt de getroffen medewerker door de vertrouwenspersoon geïnformeerd over de mogelijke klachtenprocedures die gestart kunnen worden. De vertrouwenspersoon kan het slachtoffer hierbij ondersteunen. Zo heeft deze minder snel het gevoel er alleen voor te staan bij het aankaarten van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Preventie als speerpunt van een vertrouwenspersoon

Niet alleen is een vertrouwenspersoon er voor slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer. Deze kan ook bijdragen aan preventie, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over de wijze waarop medewerkers ongewenst gedrag kunnen herkennen en dit kunnen melden. Het maakt de stap voor slachtoffers minder groot. Soms zijn medewerkers zich er helemaal niet van bewust, het slachtoffer te zijn van een vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer. Naast het geven van voorlichting, adviseert een vertrouwenspersoon leidinggevenden en het management van organisaties over de rol die zij kunnen spelen in het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Hoe signaleer je dit? Welke vervolgstappen zet je? Enzovoorts.

Vertrouwenspersoon voor jouw organisatie zoeken

Kortom, de keuze voor een vertrouwenspersoon binnen je organisatie is niet alleen cruciaal voor het welzijn van je medewerkers, maar ook voor het creëren van een veilige en productieve werkomgeving. OnzeCoach Vertrouwenspersonen begrijpt het belang van deze rol en staat klaar om je te helpen bij het vinden van de perfecte vertrouwenspersoon voor jouw organisatie

Neem vandaag nog contact met ons op via info@onzevertrouwenspersoon.nl of bel ons op 085-3030231. Morgen kan je organisatie al over de ondersteuning van een vertrouwenspersoon beschikken. Wij geven je de vrijheid om de vertrouwenspersoon te kiezen die het beste bij jouw organisatie past. Bij ons ben je in goede handen.

Het waarborgen van een veilige werkomgeving begint hier. Samen kunnen we ongewenst gedrag herkennen, voorkomen en aanpakken, en zo bijdragen aan een positieve en gezonde werkcultuur voor al je medewerkers.

Deel deze pagina


Jouw organisatie naar een volgend niveau brengen?

Neem contact op       

Meer nieuws & blogs

No results found.